Wodorotlenek glinu – substancja pochodzenia naturalnego, otoczka pigmentu bieli tytanowej. UWAGA: wodorotlenek glinu, różni się zasadniczo od aluminium (pierwiastkowego, metalicznego, soli aluminium często stosowanymi w antyperspirantach) właściwościami chemicznymi i fizycznymi, funkcjami i potencjalnym działaniem toksycznym . Jest to surowiec w pełni bezpieczny do stosowania w kosmetykach, posiada certyfikaty potwierdzające, że nie jest on drażniącym dla skóry, nie uczula, nie jest mutagenny i teratogenny. Surowiec ten posiada certyfikat EcoCert i jest zalecany do użytku w kosmetykach naturalnych.